„Stop Wykluczeniu – integracja społeczna w powiecie skarżyskim" - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

„Stop Wykluczeniu – integracja społeczna w powiecie skarżyskim"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI
Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki PKPS w Kielcach
Ul. Kościuszki 25/10
25-310 Kielce

Projekt: „Stop Wykluczeniu – integracja społeczna w powiecie skarżyskim”

Grupę docelową stanowi 40 osób ( 22K i 18 M ), bez zatrudnienia w wieku 18-65, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu skarżyskiego. Połowa grupy stanowią osoby niepełnosprawne (11 K i 9 M) z ważnym w dniu przystąpienia orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i/lub niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi.
Osoby korzystające z POPŻ

Projekt przewiduje:
1. Diagnozę potrzeb i potencjałów – psycholog spotkania indywidualne i grupowe
2. Aktywizacja społeczna – poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe (umożliwiające powrót do życia społecznego), edukacyjne – twórcze rozwiązywanie problemów,
3. Kulturalne – 2 wycieczki jednodniowe dla beneficjentów
4. Poradnictwo zawodowe - doradca zawodowy opracowuje IPD i w oparciu o IPD wszyscy beneficjenci wybierają jeden kurs zawodowy:
  • Operator wózka widłowego
  • Spawacz metodą MAG
  • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Magazynier
  • Technik prac biurowych
  • Przedstawiciel Handlowy
  • Opiekun osoby starszej
  • Sprzedawca
5. Pośrednictwo pracy – warsztaty ( 5 godzin), po których 50 % grupy weźmie udział w płatnych stażach zawodowych ( 4 miesięcznych ), utrwalając nabyte w trakcie kursów kwalifikacji.


Kontakt:
Dominik Treliński
Tel 504 265 112

Agata.gula@op.pl
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego