Notatka prasowa-informacje podsumowujące projekt "Lepsza przyszłosć zależy od nas" - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Notatka prasowa-informacje podsumowujące projekt "Lepsza przyszłosć zależy od nas"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI

Projekt „Lepsza przyszłość zależy od nas” realizowany przez Gminę Suchedniów/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kursy zawodowe, warsztaty z doradcą zawodowym oraz psychologiem, wypłata zasiłków to kilka z podstawowych działań wspierających aktywizację zawodową osób zakwalifikowanych do projektu, a uczestniczyło w nim aż 31 osób zamieszkujących Gminę Suchedniów. Wszystkie osoby korzystające z wyżej wymienionych aktywności ukończyły zaplanowane indywidualne ścieżki aktywizacji zawodowej.

Beneficjenci najczęściej wybierali szkolenia w profesjach takich jak: opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, bukieciarz, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym, obsługa komputera, dietetyk, drwal, krawcowa, brukarz, prawo jazdy kat. B.

Do realizacji celów projektu zakupiony został sprzęt, urządzenia oraz oprogramowanie wspomagające zaplecze działań koordynacyjnych oraz organizację warsztatów. Zatrudniono pracownika socjalnego wspierającego działalność statutową Ośrodka, którego zaangażowanie podniosło standard obsługi Klientów.

Efekty oraz rezultaty jakie uzyskano dzięki zaplanowanym działaniom stanowią podstawę do kontynuacji projektu w roku 2010. Nie były by one osiągnięte bez zaangażowania partnerów wspomagających realizację poszczególnych zadań oraz celów projektu, za co Gmina Suchedniów/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie dziękuje.

Zespół MGOPS Suchedniów

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego