CZWARTEK, 20 MAJA 2010 - zapytanie 3/POKL/10 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

CZWARTEK, 20 MAJA 2010 - zapytanie 3/POKL/10

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > BIP > 2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:

Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

wzor formularza oferty
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 3 lat
wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
wzór umowy

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego