CZWARTEK, 17 LIPCA 2009 - negocjacje - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

CZWARTEK, 17 LIPCA 2009 - negocjacje

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > BIP > 2009

Dziś o godzinie 10:00 odbyły się negocjacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz zajęć z psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem umiejętności społecznych, pomiędzy Gminą Suchedniów/Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchedniowie a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Kształcenia zawodowego w Skarżysku Kamiennej w ramach projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tryb przeprowadzonego postępowania:
negocjacje z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Typy kursów i zajęć

 • opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

 • kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 • bukieciarz

 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym

 • obsługa komputera

 • dietetyk

 • drwal-operator pliarki

 • krawcowa

 • brukarz

 • zajęcia z doradcą zawodowym

 • zajęcia z psychologiem

 • warsztaty z trenerem umiejętności społecznychPodczas negocjacji ustalono koszt przeprowadzenia powyższych zajęć w wysokości:                   

71 332,00 zł

Podmiot realizujący zamówienie na mocy umowy zawartej dn. 10.08.2009: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, KRS 0000067987, NIP 657 000 88 69, REGON 000512562. (oddział Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku Kamiennej).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego