Warsztaty umiejętności społecznych program zajęć - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Warsztaty umiejętności społecznych program zajęć

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI

Wszyscy Beneficjenci projektu "Lepsza przyszłość"  uczestniczyć będą w warsztatach umiejętności społecznych, które mają na celu aktywizację zawodową oraz trening umiejętności społecznych. Warsztaty przeprowadzone zostaną w trzech grupach (dwie grupy 10 osobowe i jedna grupa 11 osobowa). Każda grupa treningowa uczestniczyć będzie w 5 dniowym cyklu szkoleniowym. Organizator przygotował dla każdej osoby materiały szkoleniowe, poczęstkunek a także ciepły posiłek.

O miłą atmosferę zadbają wykładowcy a także sami uczestnicy zajęć.

"Sukces, odniesiesz go tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie Ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie!"

(George Bernard Shaw)TEMATYKA ZAJĘĆTrening umiejętności psychospołecznych:


1.Autoprezentacja i wystąpienia publiczne:
•   sposoby autoprezentacji
•   pierwsze wrażenie
•   sposoby mówienia
•   mowa ciała
2. Budowanie porozumienia – sprawna komunikacja:
•   cele komunikacji
•   kreowanie własnego wizerunku
•   metody skutecznego przekazywania informacji
•   komunikacja werbalna i niewerbalna
•   bariery komunikacyjne
3. Reguły komunikacji negocjacyjnej:
•   podstawowe fazy i techniki negocjacji
•   przykładowe techniki negocjacji
•   jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia
4.Stres w życiu zawodowym:
•   pojęcie stresu
•   sposoby identyfikacji stresu i jego źródeł we własnym życiu
•   metody obniżania nadmiernego stresu


Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy:


1.Praca!Szukam! Zmieniam! Wybieram:
•   planowanie swojej przyszłości zawodowej
•   aktualna sytuacja na rynku pracy i przewidywanie kierunku rozwoju
•   oczekiwania pracodawców
•   kto może Ci pomóc w znalezieniu pracy
•   a może praca za granicą - usługi EURES
2.Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?
•   ABC poszukiwania pracy
•   jak czytać ogłoszenia o pracę
•   jak my szukamy pracy, a jak praca szuka nas?
3. Strategie poszukiwania pracy:
•   strategia pasywna
•   strategia aktywna
•   strategia totalna
•   strategia zorientowana na cel
4.Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny:
•   Cv chronologiczne lub funkcjonalne – czyli różne rodzaje CV i kiedy je stosować
•   zasady pisania CV i listu motywacyjnego
•   schematy i przykłady CV i listu motywacyjnego
•   najczęstsze błędy w CV i listach motywacyjnych redagowanie własnych dokumentów aplikacyjnych
5.Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy
Kwalifikacyjnej:
•   trzy niezbędne działania przygotowania do rozmowy
•   rodzaje i etapy rozmowy kwalifikacyjnej
•   jak odpowiadać na pytania
•   na co zwracają uwagę pracodawcy podczas rekrutacji?
•   co po rozmowie kwalifikacyjnej?


Pośrednictwo pracy:


1.Ocena własnych zdolności i możliwości:
•   obraz siebie i samoakceptacja
•   jak budować lepszy obraz siebie
•   moje mocne i słabe strony
•   moje sukcesy i niepowodzenia
•   moje cele i ambicje zawodowe
2. Rodzaje pośrednictwa pracy:
•   podział ze względu na podmiot prowadzący
•   podział ze względu na zasięg
•   podział ze względu na rodzaj działania
3.Instytucje i organizacje świadczące usługi dla osób poszukujących pracy i rodzaj świadczonych usług:
•   Powiatowy Urzędu Pracy
•   Wojewódzki Urząd Pracy
•   Ochotniczy Hufiec Pracy
•   Gminne Centrum Informacji
4.Sposoby realizowania pośrednictwa pracy:
•   pośrednictwo otwarte
•   pośrednictwo półotwarte
•   pośrednictwo specjalistyczne
5. Metody poszukiwania pracy
•   wykorzystanie kontaktów osobistych – tworzenie sieci kontaktów
•   osobiste wizyty u pracodawców
•   rozmowa telefoniczna
•   korzystanie z pomocy organizacji otoczenia rynku pracy
•   korzystanie z ogłoszeń o wolnych miejscach pracy
•   konstruowanie ofert własnych
•   uczestniczenie w targach i giełdach pracy
•   Internet
6.Samozatrudnienie
•   pomysł na samozatrudnienie
•   analiza potrzeb rynku, konkurencyjność
•   jak założyć własną działalność gospodarczą, skąd pozyskać niezbędne fundusze i dokumenty odpowiedni biznesplan
7.Poradnictwo indywidualne racy.
•   Prasa – jak ją czytać.
•   Budowanie sieci kontaktów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego