Informacje podsumowujące projekt systemowy "Lepsza przyszłość zależy od nas" - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje podsumowujące projekt systemowy "Lepsza przyszłość zależy od nas"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI

Informacje podsumowujące projekt systemowy „Lepsza przyszłość zależy od nas” realizowany w okresie 01.01.2009-31.12.2009

Beneficjent:
Gmina Suchedniów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie.


W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:


1. Zorganizowano kursy zawodowe takie jak:

Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba beneficjentów

1

Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

6

2

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym  

2

3

Bukieciarz

2

4

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym

8

5

Obsługa komputera

2

6

Dietetyk

2

7

Drwal-operator pilarki

2

8

Krawcowa

2

9

Brukarz

1

10

Kurs prawa jazdy kat. B

4

2. Zrealizowano warsztaty umiejętności społecznych, prowadzone przez Doradcę Zawodowego oraz Psychologa. Zajęcia odbywały się w 3 grupach po 10 oraz 11 osób w cyklu 5 dniowych szkoleń.

3. W ramach zadania promocja projektu: utworzono stronę internetową www.mgopssuchedniow.pl, aktualizowaną na bieżąco informacjami z przebiegu realizacji projektu. Ponad to opracowano plakat, ulotkę oraz gadżety promocyjne, które zostały rozdystrybuowane wśród Klientów Ośrodka oraz mieszkańców Gminy.

4. Zakupiono sprzęt, urządzenia oraz oprogramowanie niezbędne do celów przeprowadzenia warsztatów (flipchart, projektor, aparat fotograficzny), wyposażenia stanowiska pracy pracownika socjalnego (laptop, oprogramowanie) oraz poprawiające koordynowanie projektu (laptop, programowanie, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, szafa aktowa).

5. Zatrudniono pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie oraz pochodne zostały w 100 % poniesione w ramach projektu.

Budżet projektu:


Całkowita wartość projektu na rok 2009 wyniosła 302 090,00 złotych, w tym wysokość dotacji 270 370,00 złotych oraz wkład własny 31 719,28 złotych przeznaczony na zasiłki i pomoc w naturze.

BILANS WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW

Zadania

Kwoty zaprojektowane

Przybliżone zrealizowane kwoty*

1. Aktywna integracja

140 170,00 zł

Ok. 82 000,00 zł

2. Praca socjalna

63 230,00 zł

Ok. 43 000,00 zł

3. Zasiłki i pomoc w naturze

31 719, 28 zł

31 719,28 zł

4. Zarządzanie projektem

39 035,32 zł

Ok. 39 000,00 zł

5. Promocja projektu

7 035,40 zł

7 035,40 zł

Koszty pośrednie

20 900,00 zł

Ok. 20 000,00 zł

SUMA

302 090,00 zł

Ok. 222 754, 68 zł

*ostatnio złożony wniosek o płatność na dzień 30.09.2009 , kolejny za okres 01.10.2009-31.12.2009 składany w styczniu 2010 roku.

Nie wykorzystane środki z dniem 31.12.2009 zostaną przekazane na konto Instytucji Pośredniczącej.

Rezultaty projektu:

W projekcie wzięło udział 31 osób, w ramach 28 kontraktów rodzinnych. Wszystkie osoby zostały objęte wsparciem w postaci uczestnictwa w wybranym przez siebie kursie zawodowym oraz warsztatach umiejętności społecznych. Ponad to, w ramach wkładu własnego Gminy/Ośrodka, beneficjenci projektu otrzymywali zasiłki oraz pomoc w naturze.

W wyniku uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia:

  • 31 osób zakończyło kursy zawodowe, z uzyskaniem stosownego zaświadczenia.

  • 31 osób zakończyło warsztaty umiejętności społecznych, z uzyskaniem stosownego zaświadczenia.

  • 31 osób zakończyło ścieżkę aktywizacji zawodowej zaprojektowanej w indywidualnym kontrakcie socjalnym.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego