Asystent osoby niepełnosprawnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Asystent osoby niepełnosprawnej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Usługi powyższe mogą świadczyć wyłącznie osoby posiadające dyplom w zawodzie „asystent osoby niepełnosprawnej” lub osoby posiadające przynajmniej wykształcenie średnie posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Bliższe informacje nr tel. 41 254 30 92 w godzinach pracy Ośrodka.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego