Półmetek projektu "Lepsza przyszłość zależy od nas" 2010r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Półmetek projektu "Lepsza przyszłość zależy od nas" 2010r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI

"Lepsza przyszłość zależy od nas"

Projekt systemowy "Lepsza przyszłość zależy od nas",  już po raz drugi realizowany przez Gminę Suchedniów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie obecnie znajduje się na "półmetku" zaplanowanych działań.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na podstawie doświadczeń nabytych w minionym czasie, w roku 2010 realizator wprowadził nowe rozwiązania. Doświadczyć ich  mogą uczestnicy projektu  ( kobiety i mężczyźni w łącznej liczbie 15 osób), którzy zostali zakwalifikowani do udziału w tegorocznych działaniach projektowych. Podstawowe założenia,  ze względu na sukces ubiegłorocznej edycji pozostały jednak niezmienione i polegają głównie na:

  • nastawieniu na zmianę sytuacji społeczno-zawodowej uczestników,

  • podniesieniu ich kluczowych kompetencji życiowych,

  • nabyciu lub podniesieniu przez uczestników  swoich umiejętności zawodowych.

Nowatorskie podejście dotyczy przebiegu procesu aktywnej integracji. W tym roku polega ona na wcześniejszej konsultacji sytuacji uczestnika z psychologiem oraz doradcą zawodowym, który na podstawie indywidualnej rozmowy stworzył indywidualną ścieżkę zawodową danej osoby. Tym samym wybór kursów zawodowych nastąpił po przeanalizowaniu cech osobowościowych, poznaniu stopnia motywacji i istniejących  możliwości  zdobycia pracy przez każdego z uczestników. Uczestnicy wzięli udział w serii spotkań grupowych i indywidualnych, w których pracowali nad metodami aktywnego poszukiwania pracy, nad wzrostem  wiary we własne możliwości i poznawaniem  silnych stron swojej  osobowości, poznawali także tajniki rozmów kwalifikacyjnych.

Obecnie trwają przygotowania do organizacji kursów zawodowych zgodnie z indywidualnymi ścieżkami zawodowymi uczestników.

Również w tym roku nad realizacją kontraktów socjalnych czuwają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy  znając  potrzeby swoich podopiecznych, zapewniają im niezbędne formy wsparcia.

W drugim półroczu br. działania projektowe skoncentrowane będą więc na  zdobywaniu  nowych kwalifikacji zawodowych oraz poszukiwaniu pracy w wybranych  zawodach. Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej nauki na kursach oraz zmiany swojej sytuacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mgopssuchedniow.pl
Projekt realizowany jest w ramach podziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

                                                                                    Kierownik MGOPS w Suchedniowie

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego