Gdzie złożyć wniosek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Gdzie złożyć wniosek

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA > Fundusz alimentacyjny

Wniosek o przyznanie świadczeń z FA, w odróżnieniu od wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, należy złożyć nie u komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne lecz bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W Gminie Suchedniów – zadania związane z wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego