Lepsza przyszłość zależy od nas - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Lepsza przyszłość zależy od nas

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie od 01.01.2009 do 31.12.2009 realizuje projekt systemowy, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt „Lepsza przyszłość zależy od nas” wpisuje się w:

Priorytet 7 Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji rzez ośrodki pomocy społecznej.


Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie grupa 28 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, w tym 3 osoby  niepełnosprawnych. Ponad to osoby te muszą korzystać z pomocy tutejszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Chcąc wyjść naprzeciw coraz częściej występującym negatywnym zjawiskom społecznym wynikającym z trudnej sytuacji materialnej, osób i rodzin zamieszkujących Gminę, celem głównym projektu będzie:
Zmiana postawy życiowej oraz aktywizacja zawodowa osób objętych kontraktami socjalnymi w ramach projektu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • Nabycie umiejętności społecznych,

  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych,

  • Zwiększenie samooceny,

  • Poprawienie sytuacji społeczno-materialnej.

Gmina Suchedniów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu kompleksowo organizuje opiekę nad beneficjentami ostatecznymi projektu, tworząc im warunki uczestniczenia w kursach zawodowych, szkoleniach umiejętności społecznych, wsparcie trenera zawodowego oraz psychologa. Osoby zakwalifikowane do uczestniczenia zostaną objęte kontraktem socjalnym.
Dzięki podjętym działaniom zmieni się sytuacja nie tylko osób bezpośrednio objętych pomocą, ale także ich rodzin, co korzystnie wpłynie na funkcjonowanie lokalnej społeczności.
Całkowity koszt projektu: 302 090,00 zł.

Kierownik Ośrodka Małgorzata Gołębiowska
Koordynator projektu Justyna Goliat

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego