Rekrutacja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja

PROJEKT SYSTEMOWY > 2012
03 kwietnia 2012 r.

Projekt systemowy „Lepsza przyszłość zależy od nas” – rok 2012r.
REKRUTACJA

Wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych w biurze projektu w MGOPS Suchedniów lub u pracowników socjalnych. (Dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie.)


Tegoroczny projekt zakłada udział 11 uczestników/uczestniczek spełniających warunki pozostawania na rynku pracy jako osoby: bezrobotne, nieaktywne zawodowy, poszukujące prace. Wszystkie osoby musza być Klientami MGOPS w Suchedniowie oraz wykazać chęć uczestniczenia w projekcie oraz  zmianę swojej sytuacji na rynku społeczno-zawodowym.
Oceny kwalifikowalności uczestnika dokona koordynator projektu, kierownik MGOPS oraz pracownik socjalny.


Rekrutacja trwa do 17.04.2012. zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie będą wpisywane na listę rezerwową projektu.

Celem głównym projektu jest zmiana postawy życiowej i sytuacji społecznej osób objętych pomocą społeczną w ramach indywidualnych kontraktów socjalnych.


Cel realizowany będzie poprzez zaplanowane działania w ramach między innymi aktywnej integracji. Zadanie to obejmuje wsparcie na trzech płaszczyznach rozwoju uczestników:

Instrument aktywizacji społecznej:  organizacja i sfinansowanie poradnictwa w zakresie kompetencji życiowych.aktywizacji edukacyjnej: organizacja i sfinansowanie wybranych przez uczestników kursów zawodowych.aktywizacji zawodowej: organizacja i sfinansowanie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy.aktywizacji zdrowotnej: sfinansowane zostaną badania lekarskie jeśli uczestnictwo w kursie tego wymaga.


Nad całością zaplanowanych w kontraktach socjalnych ścieżkach czuwać będą zaangażowani pracownicy socjalni, którzy znając najlepiej sytuację uczestników staną się pośrednikiem potrzeb uczestników a możliwości zorganizowania wsparcia przez kadrę projektu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego