Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI

08.07.2009 - PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD NAS”...
 
W wyniku zakończenia procedury ubiegania się Gminę Suchedniów/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o współfinansowanie projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas” przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisano umowę ramową z instytucją wdrażającą-Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.

Skutkiem parafowania niniejszej umowy jest przekazanie środków finansowych na realizację projektu w 2009 roku a także możliwość podpisania aneksu w kolejnych latach na wspieranie dalszych inicjatyw zgodnych z Poddziałaniem 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie dołoży wszelkich starań, aby przekazane środki finansowe były wykorzystane w sposób efektywny oraz optymalny, a działania podjęte w celu wspierania beneficjentów projektu spotkały się z zaangażowaniem i aprobatą obu stron.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego