Asystent osoby niepełnosprawnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Asystent osoby niepełnosprawnej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” rusza w Suchedniowie
 
20 osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy otrzyma wsparcie w postaci usług asystencji osobistej, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie. Na realizację zadania, Gmina otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie w kwocie 552 636,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach, w czwartek 17 lutego br. podpisał z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem umowę w sprawie dofinansowania.

Program ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
1) dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym lub
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych.

Program będzie realizowany do końca tego roku. W tym czasie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie świadczyć 14 osób.

Wg informacji będących w posiadaniu MGOPS Suchedniów na terenie gminy zamieszkuje 345 osób z niepełnosprawnościami, z których 282 osoby są uprawnione do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, a 63 do zasiłku stałego – jest to jedynie część spośród wszystkich osób niepełnosprawnych, których pełna liczba nie jest Ośrodkowi znana.

Biorąc pod uwagę szacowaną liczbę osób wymagających szczególnego wsparcia oraz ich indywidualne potrzeby, wdrożenie usług asystencji osobistej zwiększy szanse osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego