PONIEDZIAŁEK, 30 SIERPNIA 2010 - unieważnienie przetargu 6/POKL/2010 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PONIEDZIAŁEK, 30 SIERPNIA 2010 - unieważnienie przetargu 6/POKL/2010

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > BIP > 2010

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NR 06/POKL/2010
BZP 234159 Z dn. 30.08.2010

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie unieważnia przetarg nieograniczony na organizację szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego "Lepsza przyszłość zależy od nas" dla beneficjentów zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Suchedniów, korzystających ze wsparcia MGOPS w Suchedniowie.

Podstawa prawna:
Art. 93. 1.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1)   nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego