Dokumenty do pobrania - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty do pobrania

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA > Dodatki mieszkaniowe
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW (wypełnia zarządca)
ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH Z DZIAŁALNOŚCI PODLEGAJĄCEJ OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego