AKTYWIZACJA-SZKOLENIE-PRACA - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTYWIZACJA-SZKOLENIE-PRACA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI
PROJEKT
AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA
 
Realizowany jest w ramach
 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
na podstawie umowy Nr RPSW.10.02.01-26-0059/17-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach
 
Okres realizacji projektu: 2018-04-01 - 2019-12-31
 
OGŁOSZENIE REKRUTACYNE
 
REZKRUTACJĘ DO II EDYCJI PROJEKTU ROZPOCZNIEMY OD 5 LISTOPADA 2018 ROKU.
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych Biura AP w godz. 10.00 – 14.00
- w biurze  w  Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 99 II p. pokój nr 201 (przez cały okres rekrutacji)
- w biurze w Starachowicach ul. Zgodna 2 pokój nr 4: w poniedziałki
- w biurze w Kielcach, ul. Targowa 18 pokój nr 10: w czwartki
 
W II EDYCJI UDZIAŁ WEZMIE:  38  osób (15K i 23M)
Liczba kandydatów do uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych  -  16 osób (9K i 7M)
Liczba - kandydatów na doposażone miejsca pracy 22 osoby (6K i 16M)
 
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO II EDYCJI PRZYJMOWANI BĘDĄ:
- Mężczyźni: o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni lub bierni zawodowo;
- Kobiety: o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo;
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE MOŻNA UZYSKAĆ W BIURZE PROJEKTU:
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o.  Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99/201   Tel. 797 161 671
Strona internetowa: www.ap.org.pl
e-mail: dorota.gebska@ap.org.pl
Kliknij poniżej aby pobrać plakat w formacie *.pdf
PROJEKT AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego