Zespół Interdyscyplinarny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zespół Interdyscyplinarny

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA
Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jest konsekwencją nowelizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Celem działania Zespołu interdyscyplinarnego jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu gminnym. Zespół interdyscyplinarny jest tworzony przez grupę ludzi, reprezentujących różne instytucje, którzy w czasie zebrania Zespołu zajmują się rozwiązaniem konkretnego problemu danego przypadku, poprzez wykorzystanie zasobów będących w ich dyspozycji.

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, członkowie Zespołu mają obowiązek spotykać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Jednak w praktyce spotkania członków Zespołu działającego na terenie gminy Suchedniów odbywają się znacznie częściej.
Zadaniem Zespołu interdyscyplinarnego jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów, które uczestniczą w przeciwdziałaniu przemocy na obszarze danej gminy. Ponadto Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie grup roboczych, zajmujących się indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej.

W skład grupy roboczej wchodzą członkowie Zespołu oraz w ramach potrzeb inni specjaliści np.; z zakresu psychologii lub psychoterapii. Prace grup roboczych są dokumentowane, a pracownicy socjalni i dzielnicowi są osobami, które na podstawie właściwych przepisów prawnych, mogą udać się do miejsca zamieszkania rodziny, w której występuje przemoc domowa i zdiagnozować zastaną na miejscu sytuację.
Aktualne ustawodawstwo dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymusza działania w sposób skoordynowany różnych podmiotów, co ma znaczący wpływ na szybkość podejmowanych działań oraz skuteczność, na którą jednak wpływ mają również przypadki bardzo trudne i skomplikowane do rozwiązania.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gminy Suchedniów wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:
 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Promyk” w Suchedniowie – Anna Śmigiel
 2. Przedstawiciel MGOPS w Suchedniowie – Luiza Bolechowska
 3. Komisariat Policji w Suchedniowie – Mariusz Kamiński
 4. Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – Agnieszka Opara
 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchedniowie – Zbigniew Swajdo
 6. Przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie – Renata Wikło
 7. Przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie – Agnieszka Dobaj
 8. Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Ostojowie – Bożena Kaniewska
 9. Przedstawiciel Gimnazjum w Suchedniowie – Anna Sidelnikow
 10. Przedstawiciel Przedszkola Samorządowego w Suchedniowie – Danuta Pająk
 11. Świetlica Caritas – Agata Kuźdub
 12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Suchedniów – Beata Słoma
 13. Przedstawiciel Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie – Monika Jedynak
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego