Rekrutacja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja

PROJEKT SYSTEMOWY > 2010

Otwarta Rekrutacja do uczestniczenia w projekcie „Lepsza przyszłość zależy od nas” w okresie realizacji projektu 01.01.2010-31.12.2020.

Dnia 02.03.2010 rozpoczęła się otwarta rekrutacja do projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas”, wszystkie zainteresowane osoby uczestnictwem w projekcie zapraszamy do biura projektu znajdującego się w MGOPS w Suchedniowie w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Projekt zakłada wsparcie na trzech płaszczyznach:

  • wsparcia edukacji-poprzez organizację i finansowanie kursów zawodowych,

  • wsparcie psychologiczne-poprzez uczestnictwo w zajęciach z psychologiem,

  • wsparcie zawodowe-poprzez uczestnictwo w zajęciach z doradca zawodowym,

  • wsparcie społeczne-poprzez uczestnictwo w zajęciach z trenerem umiejętności społecznych.


Rekrutacja trwać będzie do dn. 12.04.2010r. w przypadku braku zakwalifikowania 15 uczestników i uczestniczek do projektu okres naboru zostanie wydłużony. Istnieje możliwość zakwalifikowania większej ilości osób jedynie w formie zapisu na liście rezerwowej i przyjęciu danej osoby do uczestniczenia w projekcie w przypadku rezygnacji, któregokolwiek z uczestników.

Kryteriami wyboru kandydatów jest:

  • złożenie przez nich kompletu dokumentów (formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz ankietą)

  • opinia pracownika socjalnego na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej kandydata,

  • okres pozostawania bez pracy

  • spełnienie wymogów kwalifikowalności kandydata  zgodnie z dokumentacją POKL przez koordynatora.


Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji.

Wszystkich chętnych zachęcamy do zgłaszania się do Biura Projektu.


ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego