Akceptacja wniosku o dofinansowanie projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas” 2010 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Akceptacja wniosku o dofinansowanie projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas” 2010

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > AKTUALNOŚCI

Dnia 31.03.2010r. Instytucja Pośrednicząca-Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  zaakceptowała wniosek o dofinansowanie projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas” w okresie realizacji 01.01.2010-31.12.2010 realizowanego przez Gminę Suchedniów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie niezbędnych załączników oraz podpisaniu aneksu do umowy ramowej obejmującej lata 2009-2013.

Akceptacja wniosku o dofinansowanie równoznaczna jest z akceptacja budżetu projektu, co w konsekwencji umożliwia rozpoczęcie wsparcia w ramach projektu.

Wartość projektu: 199861,43
zł, w tym wkład własny MGOPS: 20 985,45 zł.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego