CZWARTEK, 09 WRZEŚNIA 2010 - interpretacja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

CZWARTEK, 09 WRZEŚNIA 2010 - interpretacja

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ > BIP > 2010

INTERPRETACJA DOT. PRZETARGU NA ORGANZIACJĘ KURSÓW ZAWODOWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU „Lepsza przyszłość zależy od nas”.


W wyniku zadania pytania telefonicznego o doprecyzowanie punktu 7.2.2 dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania usługi, Zamawiający dokonuje interpretacji  zapisu:


W SIWZ jest: wykaz wykonanych minimum 3 usług szkoleniowych we wskazanych w wykazie w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem z podaniem ich daty i miejsca. Do każdej pozycji  wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.


Interpretacja: aby warunek był spełniony należy załączyć 3 poświadczenia wykonania należytego zamówienia do każdego z oferowanych przez Wykonawcę kursów. Na wykazie może znaleźć się więcej kursów niż przewidywana minimalna ilość bez  wymogu załączania dokumentów potwierdzających należyte ich  wykonanie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego