Zarządzenie nr 7/2018 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarządzenie nr 7/2018

AKTY PRAWNE > ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 7/2018

KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHEDNIOWIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU

w sprawie:

ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku / wigilia/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zmianami), w związku z art.30§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.u. 2018.09.17.t.j.) - zarządzam co następuje:

§ 1.
Ustalam dzień 24 grudnia ( Wigilia) dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.

§2.
Zobowiązuję pracowników do odpracowania tego dnia w dniu 8 grudnia 2018r / sobota/.

§3.
O ustalonym dniu wolnym od pracy interesanci zostaną poinformowani poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Ośrodka.

§4.
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Do pobrania
Zarządzenie 7/2018

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego